Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THU HÀ 17/06/2021
2 ĐOÀN VĂN CẢNH 17/06/2021
3 Phạm Như Quỳnh 17/06/2021
4 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 17/06/2021 02/07/2021
5 Lâm Thị Huyền Linh 17/06/2021 19/07/2021
6 LÂM ĐỨC QUANG 17/06/2021 18/06/2021
7 HOÀNG THỊ MAI 17/06/2021 19/07/2021
8 Phạm Như Quỳnh 17/06/2021
9 ĐOÀN THANH DŨNG ( ĐOÀN THỊ KIM DUNG - NH) 17/06/2021 18/06/2021
10 ĐOÀN THANH DŨNG ( ĐOÀN THỊ KIM DUNG - NH) 17/06/2021 01/07/2021