Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM TRẦN YẾN NHI 30/07/2021
2 Dinh Quynh Thao Giang 30/07/2021
3 Lâm Kim Thu 30/07/2021
4 PHAN THỊ THÚY HẰNG 30/07/2021
5 LẠI THỊ KIM THOA 30/07/2021
6 Dương Quốc Thắng 30/07/2021
7 Lê Hữu Đức 30/07/2021
8 Trinh Kieu Hanh 30/07/2021
9 Dương Quốc Cường 30/07/2021
10 nguyễn Thiên 30/07/2021 04/08/2021