Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 05/10/2022
3 Trương Mạnh Cường 05/10/2022
4 VƯƠNG KHÁNH LINH 05/10/2022
5 NGÔ LÊ QUANG ĐỊNH 05/10/2022
6 NGUYỄN ĐÌNH CÔNG 05/10/2022
7 ĐẶNG THỊ MỸ DUNG 05/10/2022
8 TRẦN DU Ý 05/10/2022
9 NGUYỄN MINH TÀI 05/10/2022 06/10/2022
10 LÊ ĐẶNG ĐỨC THẮNG 05/10/2022