Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Minh Khánh 27/01/2022
3 NGUYỄN THỊ MINH THÙY 27/01/2022
4 Lưu Quang Vinh 27/01/2022
5 Hứa Hoàng Oanh 27/01/2022 08/02/2022
6 VÕ THỊ KIM CÚC 27/01/2022 10/03/2022
7 LÊ THU THẢO + PHẠM DZƯ CAO SƠN 27/01/2022 17/02/2022
8 NGUYỄN THỊ HIỀN 27/01/2022 28/01/2022
9 NGUYỄN THỊ KIM Y 27/01/2022 17/02/2022
10 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022