Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Phú Nhật Lan 18/05/2022
3 Trần Thị Mai TRang 18/05/2022
4 Phan Chấn Phong 18/05/2022 20/05/2022
5 HUỲNH KIM ÁI 18/05/2022 19/05/2022
6 HUỲNH NGỌC THÙY 18/05/2022
7 PHẠM THỊ THANH NHÀN 18/05/2022
8 Đoàn Thị Thuận 18/05/2022
9 Ngô Thị Phương Thảo 18/05/2022 27/05/2022
10 Phạm Thị Kim Thi 18/05/2022