Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 KIỀU QUANG DŨNG 31/07/2021
2 Trần Thị Hồng Trâm 31/07/2021
3 Lê Hữu Đức 31/07/2021
4 ĐỖ THÙY DƯƠNG 31/07/2021
5 TRẦN THỊ YẾN 31/07/2021
6 Hồ Triển Vũ 31/07/2021
7 TRẦN THỊ YẾN 31/07/2021
8 NGUYỄN KIM CÚC 31/07/2021
9 NGÔ VĨNH QUÝ 31/07/2021
10 Trần Minh Anh 31/07/2021