Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG THỊ THANH HIỀN 27/01/2021
2 Lương Quốc Anh 27/01/2021
3 THÁI THỊ NGÂN 27/01/2021
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27/01/2021
5 CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM 27/01/2021
6 NGUYỄN KIM CHI 27/01/2021
7 KHƯU THỊ KIỀU MY 27/01/2021
8 PHAN VĂN TÈO - XÓA NỢ 27/01/2021 17/02/2021
9 Lê Anh Thi 27/01/2021 03/02/2021
10 Nguyễn Thị Phương Loan 27/01/2021 01/02/2021