Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Ngọc Diệp 27/09/2021
2 Nguyễn Hữu Nghĩa 27/09/2021
3 BÙI KHẮC DUY 27/09/2021
4 ĐINH THỊ THANH TÂM 27/09/2021
5 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/09/2021
6 Nguyễn Hoàng Quân 27/09/2021
7 Nguyễn Thị Thủy 27/09/2021
8 Hàn Đức Đạt 27/09/2021
9 ĐỖ MINH NHẬT 27/09/2021
10 VŨ THỊ MINH TRANG 27/09/2021