Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH TMDV Ý TƯỞNG MỚI 24/11/2020 24/12/2020
2 DNTN KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG TRƯỜNG PHƯỚC 24/11/2020 24/12/2020
3 Nguyễn Thị Ngoãn 24/11/2020 24/12/2020
4 VŨ VĂN HÀO 24/11/2020 27/11/2020
5 NGUYỄN THỊ ĐẨU 24/11/2020 26/11/2020
6 MÀNH THỊ BÍCH LIÊN 24/11/2020 25/11/2020
7 MAI THỊ KIỀU KHANH 24/11/2020 01/12/2020
8 PHAN THỤY THÙY TRANG 24/11/2020 24/12/2020
9 Trần Thị Thanh Chi 24/11/2020
10 NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU 24/11/2020