Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Thị Thy Ngân 17/05/2021
2 Nguyễn Thị Thanh Thu 17/05/2021
3 PHẠM THÀNH SƠN 17/05/2021
4 HUYNH VAN TRANG 17/05/2021
5 LÊ TUẤN ANH 17/05/2021 20/05/2021
6 ĐẶNG THỊ NGỌC LINH 17/05/2021 20/05/2021
7 Nguyễn Thị Vân Anh 17/05/2021
8 Phạm Văn Thảnh 17/05/2021
9 ĐẶNG THỊ KIM HẰNG 17/05/2021 07/06/2021
10 PHAN THỊ THANH 17/05/2021