Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 07/12/2021
3 NGUYỄN HÀN HẠ VỸ 07/12/2021
4 DIỆP HOÀNG MỸ TIÊN 07/12/2021
5 Nguyễn Minh Hiền 07/12/2021
6 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 07/12/2021
7 THAI THI KIM QUY 07/12/2021
8 NGÔ THANH THỦY 07/12/2021
9 Phan Thị Thanh Hồng 07/12/2021
10 NGÔ THANH THỦY 07/12/2021