Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ THANH HẰNG 03/12/2021
3 Lê Thùy Linh 03/12/2021
4 VÒN XUÂN THU 03/12/2021
5 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẢNH HÀO 03/12/2021
7 Hồ Ngọc Bích Vân 03/12/2021
8 Phạm Vũ Quốc Huy 03/12/2021
9 Nguyễn Bùi Ngân Thể 03/12/2021
10 Phạm Như Quỳnh 03/12/2021