Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021
3 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LUBE A 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021
6 TRỊNH VĂN SƠN 04/12/2021
7 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 04/12/2021
8 ĐẶNG THÁI GIANG 04/12/2021
9 Huynh Viet Thanh 04/12/2021
10 Nguyễn Thị Kim Phượng 04/12/2021