Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 02/12/2021
4 Trần Lâm Phong 02/12/2021
5 THAI THI KIM QUY 02/12/2021
6 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02/12/2021
7 Võ Thị Anh Đào 02/12/2021
8 Bùi Thị Bích Quỳnh 02/12/2021
9 Lê Thị Trúc Phương 02/12/2021
10 Hoàng Thị Phương Nga 02/12/2021