Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lâm Kim Thu 23/09/2021
2 Võ Thị Như Ngọc 23/09/2021
3 LÊ THỊ HẠNH HOA 23/09/2021
4 LÊ VINH 23/09/2021 24/09/2021
5 HOÀNG LÊ TỪ AN 23/09/2021 24/09/2021
6 LẠI HOÀNG HƯNG 23/09/2021 24/09/2021
7 Nguyễn Quốc Tân 23/09/2021
8 Phan Thị Sửu 23/09/2021
9 Dương Thị Kiều Oanh 23/09/2021
10 Trần Thị Vân Anh 23/09/2021 28/09/2021