Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trịnh Thị Khuyến 27/09/2022
3 Lê Thị Thùy Sương 27/09/2022
4 Phạm Phương Thúy 27/09/2022
5 Nguyễn Bá Vinh 27/09/2022
6 Phan Đăng Khoa 27/09/2022
7 NGUYỄN ÁNH TUYẾT 27/09/2022
8 VÕ KIM ANH 27/09/2022
9 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 27/09/2022
10 LÊ THỊ MINH HIỀN 27/09/2022