Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Thọ Phát 03/12/2021
3 Trần Thanh Liêm 03/12/2021
4 Hoàng Thúy Phượng 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Hồng Tính 03/12/2021
6 Nguyễn Lan Trinh 03/12/2021
7 Nguyễn Hoàng Linh 03/12/2021
8 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 03/12/2021
9 Lê Thị Huyền Trân 03/12/2021
10 TRẦM LỆ KHANH 03/12/2021