Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THÀNH ĐẠT 03/12/2021
3 Nguyễn thị kim hương 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DKH 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HENG SHENG 03/12/2021
6 Hồ Kiều Loan 03/12/2021
7 Hoàng Anh Bảo 03/12/2021
8 Nguyễn Kim Ngân 03/12/2021
9 LÊ THỊ BÉ TƯ 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ALLA MODA 03/12/2021