Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 07/12/2021
3 Lương Tịnh Nguyên 07/12/2021
4 Dương Thị Thu Hiền 07/12/2021
5 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 07/12/2021
6 Đinh Thị Trúc My 07/12/2021
7 Bùi Thị Bích Hà 07/12/2021
8 Thiều Minh Thái 07/12/2021
9 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 07/12/2021
10 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ DUY PHÁT 07/12/2021