Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Văn Nguyễn Trúc Quỳnh 11/05/2021
2 Nguyễn Quốc Thống 11/05/2021
3 Bùi Thị Hằng My 11/05/2021
4 TRẦN THỊ HỒNG LOAN - UPS 11/05/2021 13/05/2021
5 NGUYỄN DUY CƯƠNG 11/05/2021
6 CÔNG TY CP THÉP NGUYỄN TRẦN - FD 11/05/2021 13/05/2021
7 NGUYỄN VĂN TIỀN 11/05/2021 14/05/2021
8 Nguyễn Cao Trí 11/05/2021 14/05/2021
9 Trần Thị Hồng Trâm 11/05/2021
10 NGUYỄN THỂ VÂN 11/05/2021