Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 17/05/2021
2 LÊ TƯỜNG SINH 17/05/2021
3 MAI THỊ NHƯ THANH 17/05/2021 19/05/2021
4 Pham Tan Dat 17/05/2021
5 Phạm thị minh Nghi 17/05/2021
6 Ngô Tuấn Hoàn 17/05/2021
7 TRƯƠNG THỊ HỒNG NGÂN 17/05/2021
8 Huỳnh Há 17/05/2021 18/05/2021
9 Lê Thị Quỳnh Phương 17/05/2021 24/05/2021
10 HUỲNH VĂN THIẾT 17/05/2021 24/05/2021