Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HOÀNG THỊ HẠNH 22/09/2021
2 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 22/09/2021
3 TRƯƠNG CHẤN PHONG 22/09/2021
4 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 22/09/2021
5 ha thị mai 22/09/2021
6 NGUYỄN THANH TÙNG 05555 22/09/2021 23/09/2021
7 VŨ BẢO LONG 22/09/2021
8 Trần Thị Bích Hà 22/09/2021
9 BÙI THU HÀ 22/09/2021
10 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 22/09/2021