Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI VĂN CHÍ 27/11/2020 12/12/2020
2 Lê Ngọc Lâm 27/11/2020 01/12/2020
3 Nguyễn Xuân Vinh 27/11/2020 07/01/2021
4 MAI THÁI BẢO 27/11/2020 04/12/2020
5 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHỐ THỊ (Đ/d Hoàng Anh Lam) 27/11/2020 25/12/2020
6 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 27/11/2020
7 Lê Thị Tuyến 27/11/2020
8 Lưu Thúy Kiều 27/11/2020 08/12/2020
9 PHAN VIỆT TRIỀU 27/11/2020 02/12/2020
10 HOÀNG THỊ KIM HUỆ 27/11/2020