Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN CÔNG TÍNH 05/07/2022
3 NGUYỄN MINH ĐỨC 05/07/2022
4 VŨ QUỐC TUẤN 05/07/2022
5 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 05/07/2022
6 Bùi Thị Phương Chi 05/07/2022
7 QUANG THỊ NGỌC OANH 05/07/2022
8 Phạm Văn Hiền 05/07/2022
9 TRẦN VĂN THI 05/07/2022
10 Nguyễn Hữu Tiên 05/07/2022