Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Đạt 25/01/2022 07/02/2022
3 NGUYÊN VĂN THẮNG 25/01/2022 26/01/2022
4 NGUYỄN MINH HOÀNG 25/01/2022 26/01/2022
5 LÂM THỊ HOÀI NGHĨA 25/01/2022 26/01/2022
6 ĐĂNG THỊ HẰNG 25/01/2022 16/02/2022
7 LƯƠNG VĂN QUYỆN 25/01/2022 16/02/2022
8 MAI VĂN LÂM 25/01/2022 16/02/2022
9 NGUYỄN VĂN HOÀNG 25/01/2022 16/02/2022
10 NGUYỄN KIM TUYẾT 25/01/2022 16/02/2022