Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN KHÁNH LINH 09/12/2021
3 Lý Mộng Thu 09/12/2021
4 Trần Mỹ Đan 09/12/2021
5 Trinh Kieu Hanh 09/12/2021
6 NGUYỄN VĂN MINH LUÂN - VI THỊ HỒNG HẠNH 09/12/2021 10/12/2021
7 Lý Mộng Thu 09/12/2021
8 TRẦN PHƯƠNG 09/12/2021
9 LƯU HÁN THÀNH 09/12/2021 23/12/2021
10 Trần Mỹ Đan 09/12/2021