Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LƯƠNG NGỌC THÚY 17/05/2022
3 Trần Thanh Thủy 17/05/2022
4 Nguyễn Anh Tú 17/05/2022
5 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM 17/05/2022
6 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/05/2022
7 ĐOÀN ĐÌNH ĐỨC 17/05/2022
8 TRẦN VĂN THI 17/05/2022
9 Nguyễn Thị Bạch Yến 17/05/2022
10 HOÀNG VIẾT DŨNG 17/05/2022