Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐẶNG THỊ KIM ỐC 30/07/2021
2 Nguyễn Quốc Tân 30/07/2021
3 THAI THI KIM QUY 30/07/2021
4 Trần Hồng Lê 30/07/2021
5 Trần Tuyết Hương 30/07/2021
6 Nguyễn Ngọc Mai 30/07/2021 04/08/2021
7 Lâm Thị Bích Phượng 30/07/2021 04/08/2021
8 BÙI CAO KHẢI 30/07/2021 03/08/2021
9 ĐINH QUỐC THÁI 30/07/2021 03/08/2021
10 Trương thị ngọc bích 30/07/2021 04/08/2021