Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BD 20/01/2022 31/01/2022
3 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG NGÂN 20/01/2022 27/01/2022
4 ha doan cuong 20/01/2022
5 Công ty Điện lực Chợ Lớn 20/01/2022 07/02/2022
6 LIÊU QUỐC CƯỜNG 20/01/2022
7 AN 20/01/2022 31/01/2022
8 Công ty Điện lực Chợ Lớn 20/01/2022 07/02/2022
9 Đỗ Chí Nguyên 20/01/2022 31/01/2022
10 Phạm Trần Ngọc Hưng 20/01/2022 31/01/2022