Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY TNHH MTV Sài Gòn Mê Kông 21/01/2022 26/01/2022
3 Nguyễn Lê Hoàng Linh 21/01/2022
4 HUỲNH THỊ HỒNG-NGUYỄN HUỲNH MINH NGỌC 21/01/2022 24/01/2022
5 NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC 21/01/2022
6 Trần Chí Kín 21/01/2022 25/01/2022
7 NGUYỄN VĂN BÁCH 21/01/2022 11/02/2022
8 Nguyễn Thị Cẩm Thạch 21/01/2022 26/01/2022
9 ĐỖ THỊ HƯỜNG 21/01/2022
10 LÊ THỊ HẠNH HOA 21/01/2022