Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM THỊ GẤM 20/01/2021
2 VÕ THỊ TRÀ MY 20/01/2021
3 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021
4 PHAN NGỌC TƯỜNG VI 20/01/2021
5 Nguyễn Thị Khánh Trang 20/01/2021
6 Lê Thị Diệu Anh 20/01/2021
7 Nguyễn Phùng Hải Yến 20/01/2021
8 Khưu Ngọc Thiện 20/01/2021 26/11/2020
9 Trần Thanh Trang 20/01/2021
10 Trần Thanh Trang 20/01/2021