Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH THỊ THUỲ TRINH 12/05/2021
2 HUỲNH THỊ THUỲ TRINH 12/05/2021
3 Trần Hữu Đức 12/05/2021 12/05/2021
4 TRẦN THANH DŨNG 12/05/2021 17/05/2021
5 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/05/2021 21/05/2021
6 PHƯƠNG THỊ SƠN THÙY 12/05/2021 17/05/2021
7 NGUYỄN MINH KHOA 12/05/2021 13/05/2021
8 Cao Thị Hồng Lại 12/05/2021 21/05/2021
9 TRẦN VĂN THI 12/05/2021 21/05/2021
10 Phạm Hồng Ngọc 12/05/2021 13/05/2021