Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bình An 19/01/2022
3 Trần Lê Minh Tâm 19/01/2022
4 NGUYỄN THỊ KIM CHI 19/01/2022 24/01/2022
5 TRẦN VĂN THI 19/01/2022
6 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KỶ THUẬT QUANG CHÂU 19/01/2022 26/01/2022
7 Phan Thị Diễm Hiền 19/01/2022
8 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KỶ THUẬT QUANG CHÂU 19/01/2022 26/01/2022
9 Vương Thị Kim Thanh 19/01/2022
10 TRẦN VĂN THI 19/01/2022