Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Lệ Hằng 27/05/2022
3 NGUYỄN HỒNG PHI 27/05/2022
4 TRẦN VĂN THI 27/05/2022 07/06/2022
5 Nguyễn Thị Ánh Trúc 27/05/2022
6 Nguyễn Văn Tài 27/05/2022
7 Tran Vu Loan Anh 27/05/2022 28/06/2022
8 Nguyễn Thị Lệ Hằng 27/05/2022
9 Nguyễn Ngọc Thu Hương 27/05/2022 03/06/2022
10 Trương Công Luận 27/05/2022