Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn Thiêm 05/10/2022
3 Lê Thị Hạnh 05/10/2022
4 Lê Thị Phượng Hằng 05/10/2022
5 TRANG HỒ 05/10/2022
6 NGUYỄN ANH TRUYỀN 05/10/2022
7 NGUYỄN LÊ MINH THUẬN 05/10/2022
8 Phạm Nguyễn Hoàng Lan 05/10/2022
9 NGUYỄN THỊ PHIA 05/10/2022
10 LÊ HỮU PHƯỚC 05/10/2022