Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG CÔNG HẢI 17/08/2022
3 Đỗ Minh Trung 17/08/2022
4 Tạ Thị Mộng Trinh 17/08/2022
5 Đỗ Thị Hoa 17/08/2022
6 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRANG 17/08/2022
7 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 17/08/2022
8 NGUYỄN VĂN HOÀNG 17/08/2022
9 Nguyễn Thị Ngọc Minh 17/08/2022
10 Trần Thị Thái Thanh 17/08/2022