Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ LINH NGÀN 29/11/2021
3 PHAN TRUNG HIẾU 29/11/2021
4 Hà Thị Mỹ Linh 29/11/2021
5 PHẠM ÁNH TUYẾT 29/11/2021
6 Nguyễn Thị Ngọc Lộc 29/11/2021
7 NGUYỄN VĂN NĂNG 29/11/2021
8 Hồ Say Cẵm 29/11/2021
9 LÊ THỊ LINH NGÀN 29/11/2021
10 Nguyễn Đình Hưng 29/11/2021