Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Hoàng Thụy Hiếu 24/01/2022
3 NGUYỄN KIM CÚC 24/01/2022 15/02/2022
4 ĐẶNG THỊ QUẬN 24/01/2022 22/02/2022
5 PHẠM TRỌNG TỚI 24/01/2022 15/02/2022
6 VÕ THỊ CẨM THI 24/01/2022
7 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
8 HUỲNH THỊ MỸ DUNG 24/01/2022
9 LÊ VĂN HOÀNG 24/01/2022 15/02/2022
10 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 24/01/2022