Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hồ Minh Triết 17/10/2021
2 CÔNG TY TNHH NAB STUDIO 17/10/2021
3 Đinh Thị Thuỳ Trinh 17/10/2021
4 Đàm Hoàng Thìn 17/10/2021
5 NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN 17/10/2021
6 NGUYỄN THỊ KHƯƠNG 17/10/2021
7 NGUYỄN THỊ HIỀN 17/10/2021
8 NGUYỄN VĂN THÁP 17/10/2021
9 Trần Văn Hanh 17/10/2021
10 GIANG HỒNG NGỌC 17/10/2021