Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC 21/01/2022
3 ĐỖ THỊ HƯỜNG 21/01/2022
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 21/01/2022
5 LÊ MINH THUẬN 21/01/2022 26/01/2022
6 HOÀNG VĂN BÌNH - TRẦN KIM DUNG 21/01/2022
7 Đinh Tấn Tài 21/01/2022 25/01/2022
8 Minh Trung Le 21/01/2022
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 21/01/2022 14/02/2022
10 Lê Thế Minh 21/01/2022