Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 TRẦN THỊ NGỌC 16/05/2022 19/05/2022
4 NGÔ THIÊN HƯƠNG 16/05/2022 19/05/2022
5 TRẦN THANH BÌNH 16/05/2022 19/05/2022
6 NGUYỄN HOÀNG PHI 16/05/2022 30/05/2022
7 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 16/05/2022 19/05/2022
8 Lê Thế Minh 16/05/2022
9 HUỲNH THỊ KIM LOAN 16/05/2022 18/05/2022
10 HỨA VIẾT MINH 16/05/2022 30/05/2022