Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Lê Vũ Hoàng An 16/05/2022
4 Trịnh Ngọc Thanh Thúy 16/05/2022
5 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 16/05/2022
6 ĐỖ THỊ KIM CHI 16/05/2022
7 NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG 16/05/2022
8 CHUNG THỊ KIM THOA 16/05/2022
9 Nguyễn Hoàng Anh 16/05/2022
10 LÊ THỊ XUÂN 16/05/2022