Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Miên 08/03/2021
2 Trần Thị Thanh Thúy 08/03/2021
3 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 08/03/2021
4 Nguyễn Gia Việt Huy 08/03/2021
5 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 08/03/2021
6 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 08/03/2021
7 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 08/03/2021
8 Nguyễn Thị Thu Hường 08/03/2021 11/03/2021
9 VÕ XUÂN NGUYÊN KHÁNH 08/03/2021 12/03/2021
10 Hồ Thị Nhật Hạ 08/03/2021