Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CAO THỊ NHÀI 27/06/2022
3 NGUYỄN THỊ HỒNG VINH 27/06/2022
4 PHAN THỊ KIỀU VÂN 27/06/2022
5 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY 27/06/2022
6 Lê Thị Thanh Thảo 27/06/2022
7 TẠ QUANG BẮC 27/06/2022
8 Trần Đông Mai 27/06/2022
9 Đinh Thị Phương Thảo 27/06/2022
10 ha doan cuong 27/06/2022