Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Trung Thành 30/07/2021
2 Phạm Đào Mai Chi 30/07/2021
3 Lê Thị Xuân 30/07/2021
4 ĐẶNG THIẾU LINH 30/07/2021
5 NGUYỄN HIỆP 30/07/2021
6 VƯƠNG MỸ HẰNG 30/07/2021
7 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 30/07/2021 10/08/2021
8 Vương Thị Hồng Hạnh 30/07/2021
9 Trần Thị Lệ Huyền 30/07/2021
10 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 30/07/2021