Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Như Quỳnh 25/05/2022
3 CÔNG TY TNHH AMBROSIA VN 25/05/2022
4 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/05/2022
5 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 25/05/2022
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN GIA AN 25/05/2022
7 NGÔ NGỌC THU 25/05/2022
8 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 25/05/2022
9 Cty TNHH SX Bao Bì Nhựa -TM Tân Thành Phát 25/05/2022
10 HỒ BẢO NGỌC 25/05/2022