Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Nguyễn Yến Nhi 25/05/2022
3 Phạm Thị Cúc 25/05/2022
4 TỪ THỊ NGỌC THUÝ 25/05/2022
5 CÔNG TY TNHH 9HD 25/05/2022
6 PHẠM THỊ KIM NGỌC 25/05/2022 30/05/2022
7 NGUYỄN THỊ HOA 25/05/2022
8 Phạm Nguyễn Yến Nhi 25/05/2022
9 Jenna 25/05/2022
10 NGÔ MỸ TUYỀN 25/05/2022