Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 04/07/2022
3 ĐOÀN THANH HÙNG 04/07/2022
4 NGUYỄN THỊ HOÀNG THÚY 04/07/2022
5 thái huỳnh bảo khương 04/07/2022
6 LÝ THU DUYÊN 04/07/2022
7 Lê Thị Mai 04/07/2022
8 HÀ VĂN LỢI 04/07/2022 13/07/2022
9 HÀ VĂN LỢI 04/07/2022 13/07/2022
10 PHAN THỊ VÂN 04/07/2022