Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Huệ 07/10/2022 24/10/2022
3 Phạm Thái An 07/10/2022
4 Nguyễn Thị Bích Trân 07/10/2022
5 Nguyễn Thị Thu Thủy 07/10/2022
6 TRẦN PHƯƠNG 07/10/2022
7 PHÍ MẠNH THỌ-BÙI THỊ NGA 07/10/2022 24/10/2022
8 TRẦN VĂN QUỐC 07/10/2022
9 NGUYỄN HÀN HẠ VỸ 07/10/2022
10 Bùi Việt Đức 07/10/2022