Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Vĩnh Quý 29/09/2022
3 LÊ MINH 29/09/2022 04/10/2022
4 TÔ QUANG TRÍ 29/09/2022 04/10/2022
5 DANH THỊ HỒNG TUYẾN 29/09/2022 04/10/2022
6 VÕ KIM XUÂN 29/09/2022
7 HUỲNH PHƯỚC SANG 29/09/2022
8 Trần Thị Thu Thảo 29/09/2022
9 HUNG NGUYEN QUOC 29/09/2022
10 Lê Ngọc Thảo 29/09/2022